Biuro Kongresu Młodej Nauki

ul. Jana Bażyńskiego 1a (budynek administracji),
pok. 409, 80-309 Gdańsk

tel. 725 992 266
kongresmlodejnauki@ug.edu.pl