Komitet organizacyjny

Łukasz bień

Koordynator zespołu organizującego Kongres.
Politolog, Kierownik Biura Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej.
Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG.

Jego zainteresowania badawcze związane są między innymi z politycznością w działaniach obywatelskich i artystycznych oraz historią Uniwersytetu Gdańskiego.

Dominik Walczak

Absolwent Wydziału Chemii UG,
Sekretarz Redakcji Czasopisma Progress,
Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Do jego zainteresowań badawczych należą: glikochemia, konformacje pierścieni cukrowych, synteza i analiza związków furanozowych, obliczenia teoretyczne DFT związków cukrowych oraz historia Uniwersytetu Gdańskiego. 

Paweł Serafin

Absolwent oraz student Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
Wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UG, Przewodniczący RSS MWB

Jego zainteresowania badawcze obejmują nowoczesne terapie onkologiczne – mechanizmy progresji mikrośrodowiska raka piersi oraz znaczenie układu dopełniacza w powstawaniu nowotworów oraz w terapii przeciwnowotworowej, jak również terapie chorób neurodegeneracyjnych.

dominik bień

Asystent w Zakładzie Teorii Polityki w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych.

Do jego zainteresowań badawczych należą: historia myśli społecznej i politycznej w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji opozycji politycznej w PRL; historia szkolnictwa wyższego w Gdańsku po 1945 roku oraz metodologia badań w naukach społecznych.

piotr zieliński

Prawnik, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Gdańskiego oraz kierownik Biura Rady Doktorantów na wyżej wymienionej uczelni.

Naukowo zajmuje się prawem medycznym, bioprawem oraz bioetyką. 

piotr patalas

Absolwent studiów I stopnia z politologii, Prezes Koła Naukowego Politicus, Wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UG ds. komunikacji.

Głównymi zainteresowaniami jest historia polityczna III RP oraz system polityczny III RP.

maciej ciemny

Kierownik Biura Stypendialnego Uniwersytetu Gdańskiego.
Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej; podyplomowych studiów z postępowania administracyjnego oraz psychologii przywództwa w organizacjach.

Członek Rady Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów UG, członek Rady Programowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”.

mateusz baluk

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego,
Przewodniczący Rady Doktorantów SD NSiP UG, swoją prace doktorską realizuję na Katedrze Technologii Środowiska pod opieką prof. dr hab. Adriany Zaleskiej-Medynskiej.

Jego zainteresowania obejmują ochronę środowiska, nanotechnologię i marketing. 

jakub zboiński

Przewodniczący Zespołu ds. Audiowizualnych Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG, Student III roku politologii, Prezes sekcji produkcji audiowizualnej Międzywydziałowego Koła Naukowego Politicus na Uniwersytecie Gdańskim,

Zajmuje się produkcją audiowizualną i marketingiem.

Andrzej Nuckowski

Absolwent Wydziału „Institute of Computer Technologies, Automation and Metrology” na Politechnice Lwowskiej.
Inżynier systemów komputerowych oraz programista baz danych.

Członek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Do głównych zainteresowań należy wykorzystanie nowych technologii do pozyskiwania informacji oraz analiza wpływu technologii na społeczeństwo.

sebastian barczak

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
Przewodniczący Rady Doktorantów UG kadencji 2021-2023 oraz 2023-2025,
Przewodniczący Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich kadencji 2023.

wiktoria chudzik

Studentka studiów magisterskich na Wydziale Biologii oraz na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Oceanografów.

Naukowo jestem związana przede wszystkim z biologią morza, przede wszystkim z botaniką morską.
Zajmuję się makro- i mikroglonami oraz sinicami, które chętnie obserwuję pod mikroskopem i fotografuję. Realizuję badania z zakresu taksonomii klasycznej i molekularnej tych organizmów. Od niedawna zgłębiam także wiedzę na temat roślinożernych ssaków morskich – syren.

bartosz chojnacki

Przewodniczący Parlamentu Studentów UG

Student na Wydziale Biologii UG

wojciech giernat

Student II roku politologii, przewodniczący sekcji Analizy Myśli Lewicowej Koła Naukowego Politicus.

Do zainteresowań badawczych należą materialistyczno-dialektyczna myśl polityczna, neokolonializm oraz neoimperializm.

damian makowski

Wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UG ds. Kształcenia

Student na Wydziale Chemii UG

karolina ciemińska

Studentka II roku Nauk Biologicznych w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UG, Członek Zespołu do Spraw Promocji Wydziału Biologii UG. 

Jej zainteresowania skupiają się na szukaniu rozwiązań dotyczących walki z lekoopornością bakterii ze szczególnym uwzględnieniem bakteriofagów i enzymów litycznych produkowanych przez te wirusy.
Zajmuje się też popularyzacją nauki skupiając się na tematach związanych z mikrobiologią. 

Weronika Kowalska

Studentka I roku oceanografii. Jej zainteresowania to między innymi mikroplastiki w środowisku morskim, ochrona środowiska i matematyka.

KATARZYNA KRYŃSKA

kacper wiśniewski

Piotr syczak

krzysztof dmochowski

Komitet Organizacyjny – moderatorzy paneli

Mateusz Baluk (Uniwersytet Gdański)

Kornel Bielawski (Uniwersytet Gdański)

Dominik Bień (Uniwersytet Gdański)

Beata Bieszczad (Uniwersytet Gdański)

Damian Brohs (Uniwersytet Gdański)

Jakub Bródka (Uniwersytet Gdański)

Wiktoria Chudzik (Uniwersytet Gdański)

Karolina Ciemińska (Uniwersytet Gdański)

Jakub Cupisz (Uniwersytet Warszawski)

Paweł Dybała (Uniwersytet Jagielloński)

Mariola Gimła (Uniwersytet Gdański)

Aleksandra Gołda (Uniwersytet Warszawski)

Oliwier Jurczak (Uniwersytet Gdański)

Aleksandra Kalata-Zawłocka (Uniwersytet Warszawski)

Dominika Kapuścińska (Uniwersytet Gdański)

Dagmara Kubiak (Uniwersytet Gdański)

Bartłomiej Lisicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Damian Makowski (Uniwersytet Gdański)

Adrian Musiał

Paweł Nowak (Uniwersytet Gdański)

Andrzej Nuckowski (Uniwersytet Gdański)

Kajetan Olejko (Uniwersytet Gdański)

Marta Pięta-Chrystofiak (Uniwersytet Gdański

Magdalena Popowska-Bracka (Uniwersytet Gdański)

Jagna Rita Sobel (Uniwersytet Wrocławski)

Patrycja Tomczak (Uniwersytet Gdański)

Martyna Zalewska (Uniwersytet Gdański)

Paulina Zemlik (Uniwersytet Warszawski)