Komitet Naukowy 2023

prof. Piotr Stepnowski

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. Truba Vyacheslav

Rektor Odeskiego Uniwersytetu Narodowego
im. Ilji Miecznikowa

prof. Bernard Lammek

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
w latach 2008-2016

dr hab. Arnold Kłonczyński

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego;
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. Andrii Smitiukh

Prorektor Odeskiego Uniwersytetu Narodowego
im. Ilji Miecznikowa

prof. michał harciarek

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

prof. Bogdan chrzanowski

prof. Mariusz Makowski

dr hab. Jarosław Nocoń

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Danuta Plecka

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Ania Dziadkiewicz

† Śp.
dr hab. Tadeusz Dmochowski
prof. UG

† Śp.
dr hab. Jacek Taraszkiewicz
prof. UG

Komitet naukowy – opiekunowie naukowi

dr Paweł Dybała 

dr Aleksandra Mańkowska 

dr Wioletta Świeboda 

dr Radosław Kubus 

dr hab. Maciej Wojciechowski 

dr hab. Marek L. Wójcik 

dr hab. inż. Przemysław Dmowski 

dr Adrian Musiał 

dr hab. Urszula Ługowska, prof. UW 

dr Wojciech Glac, prof. UG 

dr Wacław Kulczykowski 

prof. dr hab. Beata Możejko 

prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski  

dr Kornel Bielawski 

dr Dominik Bień 

dr Aleksandra Kalata-Zawłocka 

dr hab. Anna Kłonkowska, prof. UG  

dr hab. Jolanta Rzeźnicka-Krupa 

dr hab. Artur Bracki, prof. UG 

dr Mariusz Brodnicki 

dr Marcin Kołakowski 

dr Aleksandra Hać 

dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG 

dr inż. Aleksandra Pieczyńska 

dr Natalia Gruba 

dr inż. Paweł Mazierski 

dr Ilona Złoch 

dr hab. Magdalena Płotka, prof. UG 

dr hab. Anna Aksmann