Komitet Naukowy

Rektor
prof. Piotr Stepnowski


prof. Bernard Lammek

Prorektor
dr hab. Arnold Kłonczyński
prof. UG


prof. Mariusz Makowski


prof. Bogdan chrzanowski

dr hab. Jarosław Nocoń
prof. UG


dr hab. Danuta Plecka
prof. UG

Śp.
dr hab. Tadeusz Dmochowski
prof. UG

Śp.
dr hab. Jacek Taraszkiewicz
prof. UG

Opiekunowie Naukowi Paneli

prof. Wojciech Drygas

dr hab. Barbara Frączek prof. AWF
dr inż. Agnieszka Kaufman-Szymczyk
dr hab. n. med. Katarzyna Gajewska-Lubecka prof. UŁ
dr hab. Edvardas Juchnevičius prof. UG


dr hab. n. med. Adrian Smędowski prof. ŚUM
dr hab. Joanna Piech-Sławecka prof. UAM
dr hab. Krzysztof Szewior prof. UW

dr n. med. Justyna Agier
dr Kornel Bielawski
dr Lidia Chomicz-Mańska
dr Paulina Ewertowicz
dr Katarzyna Figat
dr Maciej Gański
dr Daria Grzywacz
dr Daria Kreft
dr Bartłomiej Lisicki
dr inż. Paweł Mazierski
dr Adrian Musiał
dr n. med. Katarzyna Olczak
dr inż. Aleksandra Pieczyńska
dr Katarzyna Syroka-Marczewska