1. Jaka jest rola opiekuna naukowego? 

    a) Opiekun naukowy, co najmniej ze stopniem doktora, weryfikują merytorycznie nadesłane abstrakty.  

    

    1. Czy opiekun naukowy musi być obecny podczas kongresu? 

   a) Nie, opiekun naukowy nie musi być obecny podczas Kongresu.  

     

     1. Czy opiekun powinien wystawić opinię odnośnie do tematu panelu i osoby prowadzącej panel? 

    a) Opiekun powinien uzupełnić „formularz opiekuna naukowego” przesłany zgłaszającemu panel przez organizatorów Kongresu.  

      

      1. Czy jeden panel może być moderowany przez więcej niż jedną osobę? 

     a) Tak, panel może być moderowany przez więcej niż jedną osobę, ale nie więcej niż przez 3.  

       

       1. W jakim języku należy przygotować opis panelu? 

      a) Opis panelu powinien zostać napisany w języku w jakim odbywa się dyskusja podczas panelu. Dla paneli polskojęzycznych – w języku polskim, dla paneli angielskojęzycznych – w języku angielskim itd. 

        

        1. Czy doktoranci/studenci UG mogą brać udział w Kongresie za darmo? W jakim zakresie? 

       a) Studenci i Doktoranci UG mogą wziąć udział w Kongresie Młodej Nauki za darmo. W ramach darmowego uczestnictwa można zgłosić panel, wygłosić łącznie 3 referaty oraz postery. Osoby te otrzymają certyfikat poświadczający aktywny udział w Kongresie.  

         

         1. Jak wygląda kwestia liczby osób, które wezmą udział w panelu? 

        a) W kwestii minimalnej liczby zgłoszeń do panelu wynosi ona 4 referaty i/lub postery, zaś jeśli chodzi o maksymalną liczbę to nie ma żadnych ograniczeń.  

          

          1. Jaki jest ostateczny termin zgłaszania paneli? 

         a) Panele można zgłaszać do 17 marca lub do wyczerpania miejsc.  

           

           1. Jaki jest ostateczny termin zgłaszania referatów? 

          a) Referaty można zgłaszać do 11 czerwca lub do wyczerpania miejsc.  

            

            1. W jakich godzinach będą odbywały się panele? Jaki jest czas przewidziany na każdy panel? 

           a) Program Kongresu zostanie udostępniony po zakończeniu zapisów dla referujących. Czas trwania panelu zależy od liczby zgłoszonych referatów. Przewidywany czas na wygłoszenie wystąpienia to 15 minut, do czasu trwania panelu doliczony jest również czas na dyskusję – od 15 do 30 minut na każde 1,5 godziny trwania wystąpień.  

             

             1. Czy osoba wystawiająca poster musi być obecna w trakcie sesji posterowej? 

            a) Zaświadczenia o udziale w konferencji będą wystawiane jedynie osobom, które będą brały udział w sesji posterowej tj. przez czas trwania sesji stały obok posteru i w miarę potrzeb prezentowały zawarte w nim tezy. 

              

              1. Do kiedy należy uiścić opłatę? 

             a) Płatności należy uiścić w ciągu 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na III Kongres Młodej Nauki.  

             b) W przypadku paneli, płatności należy uiścić w ciągu 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia od organizatorów, że zgłoszony panel rusza. 

               

               1. Na jakie konto należy wpłacić opłatę konferencyjną 

              a) Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego 

              80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 1a, lok. 409 
              BNP Paribas 88 1750 0012 0000 0000 2171 7401 

                

                1. Jakiej długości powinien być abstrakt? 

               a) Minimalna długość abstraktu: 1/3 strony A4 

               b) Maksymalna długość abstraktu: ¾ strony A4 

                 

                 1. W jakim formacie ma być poster? 

                a) Wymiar posteru to A1 (841 x 594 mm). 

                  

                  1.  Czy organizatorzy zapewniają zakwaterowanie

                 a) Nie. W cenę opłaty za uczestnictwo w Kongresie nie jest wliczone zakwaterowanie. Zapewniamy możliwość zakwaterowania w cenie 32,40 zł za dobę w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego (pokoje jedno- i dwuosobowe). Więcej informacji zostanie przesłanych w późniejszym terminie po zakwalifikowaniu do udziału w Kongresie 

                   

                   1. Co obejmuje opłata za uczestnictwo w Kongresie 

                  a) W ramach opłaty zapewniamy dla uczestników wyżywienie (obiady, kolacje), przerwy kawowe, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących/integracyjnych, udział w uroczystym bankiecie podsumowującym Kongres Młodej Nauki. 

                    

                    1. Chcę wziąć udział w Kongresie bez wygłaszania referatu, czy jest taka możliwość? 

                   a) Tak, można wziąć udział w kongresie bez wygłaszania referatu. Organizatorzy przygotowali 2 formy takiego uczestnictwa: 

                   b) Wolny słuchacz – udział bezpłatny Nie jest zapewnione wyżywienie, materiały konferencyjnie ani udział w imprezach towarzyszących. 

                   c) Uczestnik bierny – wymagana jest opłata 420 zł, uczestnik nie wygłasza referatu, ale korzysta ze wszystkich przywilejów płynących z konferencji, tj. wyżywienia, materiałów promocyjnych, imprez towarzyszących etc. Wówczas zakwaterowanie w domu studenckim wyniesie 32,40 zł / dobę. 

                     

                     1. Gdzie odbywać się będzie Kongres? 

                    a) III Kongres Młodej Nauki odbywać się będzie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4. 

                      

                      1. Jak dojechać na miejsce, gdzie odbywać się będzie Kongres? 

                     a) Kolejką SKM, tramwajem bądź taksówką 

                     szczegółowe informacje na temat dojazdu znajdziesz tutaj

                     21. Gdzie zadać pytanie w sprawie faktur i rozliczeń?

                     W sprawie faktur, płatności, rozliczeń prosimy o kontakt:

                     e-mail kongresfaktury@ug.edu.pl

                     tel. 725 99 33 99