DOJAZD

Konferencja odbędzie się w salach budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Jana Bażyńskiego 4

Przypisanie paneli do sal znajdą Państwo w harmonogramie.