III KONGRES MŁODEJ NAUKI

GDAŃSK 6-8 LIPCA 2023

Wstęp dla wszystkich chętnych na wykłady i panele w ramach Kongresu jest bezpłatny. Osoby, które chcą wziąć udział w punktach dodatkowych z wyżywieniem oraz uzyskać możliwość zakwaterowania w niższej cenie muszą wypełnić formularz: https://forms.office.com/e/sHn7DNiJBC.

Kongres Młodej Nauki jest cykliczną międzynarodową i multidyscyplinarną konferencją
naukową, która odbywa się na Uniwersytecie Gdańskim.

W ramach projektu w kilkudziesięciu panelach młodzi naukowcy mogą zaprezentować wyniki swoich badań, przedyskutować swoje tezy, nawiązać kontakty naukowe i rozwijać się naukowo.
Tematyka wystąpień w ramach konferencji nie jest ograniczona – przewidziane są wystąpienia z zakresu nauk ścisłych, eksperymentalnych, humanistycznych, społecznych i innych.

W konferencji biorą udział studenci, doktoranci oraz pozostali młodzi naukowcy.

O wysoką jakość prezentacji dba badają przedstawiciele gdańskich uczelni
tworzący komitet naukowy.

Podczas poprzedniej edycji podczas Kongresu przeprowadzono trzy sesje
plenarne: „Oblicza młodej nauki”, „Akademia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości” oraz
„Rola kobiet w nauce i polityce”.

Dodatkowo przeprowadzono kilkadziesiąt interdyscyplinarnych
paneli, gdzie około 150 młodych prelegentów przedstawiało wyniki swoich badań i przeprowadzali
dyskusję.

Koszt udziału w konferencji wynosi 420 zł dla uczestnika.

Dla organizatora panelu opłata wynosi 320 zł.

Zapisy dla organizatorów paneli kończą się 17 marca lub w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

Zapisy dla referujących rozpoczną się 27 marca i potrwają do 11 czerwca lub do czasu wyczerpania limitu miejsc.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniony jest udział we wszystkich punktach konferencji, wyżywienie (obiady, kolacje, przerwy kawowe) oraz publikacja artykułu w wydawnictwie pokonferencyjnym.

UMIĘDZYNARODOWIENIE

W KONFERENCJI WEZMĄ UDZIAŁ UCZESTNICY Z WIELU PAŃSTW EUROPY

PROMOCJA NAUKI

NASZĄ GŁÓWNĄ IDEĄ JEST WSPIERANIE RUCHU NAUKOWEGO. Zapraszamy WSZYSTKICH studentów, doktorantów i pracowników nauki.

PROMOCJA AKTYWNOŚCI

zapraszamy przedstawicieli kół naukowych, organizacji studenckich, fundacji, stowarzyszeń ORAZ firm.

Uznany ośrodek naukowy

Uniwersytet Gdański jest wiodącym ośrodkiem naukowym w regionie, o międzynarodowej rozpoznawalności.

Nowoczesna Infrastruktura

Konferencja odbywa się w nowoczesnych budynkach Uniwersytetu, utrzymujące najwyższe międzynarodowe standardy.

OTOCZENIE KONFERENCJI

ORGANIZATORZY

PATRONI

PATRONI MEDIALNI

PARTNERZY